Co je moc, to je příliš!

Den se dnem se sešel, a některým z nás se pomalu, ale jistě blíží maturita. Představy o jejích výsledcích se různí. Někteří si věří a jsou přesvědčeni, že při pilném studování, jim maturitní zkouška nebude dělat problém a někteří tvrdí, že je to téměř nadlidský úkol. Zaměřme se nyní na ty druhé. Celý příspěvek